עו"ד חני צרנובילסקי
משרד עורכי דין מתמחה בכל סוגי עסקאות המקרקעין

Hani Chernovilsky Lawyer 
specializes in all types of real estate transactions

עו"ד חני צרנובילסקי
משרד עורכי דין מתמחה בכל סוגי עסקאות המקרקעין

Hani Chernovilsky Lawyer 
specializes in all types of real estate transactions

10 טיפים למכירת דירה

מכירת דירה הינה הליך משפטי מורכב המצריך ידע ומיומנות, ורצוי כי המוכר יהיה בליווי של עו"ד העוסק בתחום המקרקעין לאורך העסקה.

  1. יש לפנות לעו"ד העוסק בתחום וטרם חתימה על ההסכם לבדוק האם יש היטל השבחה ברשות המקומית.וכן להוציא תשריט מרשם המקרקעין לבדוק שאכן המוכר מוכר את הדירה הזו שרשומה בתשריט והקונה קונה את הדירה הזו , לבדוק זהות המוכר על ידי הצגת תעודות זהות, אם הוא תושב חול שיחתום בפני הקונסול על הטפסים הנדרשים.
  2. לבדוק האם יש למוכר פטור ממס השבח יש כמה פטורים למוכר דירה ממס שבח ויש לבדוק האם יש פטור על המכירה בטרם מכירת הנכס על מנת להימנע מהפתעת של תשלום מס על פי הקריטריונים הקבועים בחוק.
  3. לאחר החתימה על החוזה תירשם הערת אזהרה לטובת הקונה בינתיים הציק הבנקאי יוחזק בנאמנות אצל ב"כ המוכר , לאחר רישום הערת האזהרה העו"ד ימסור את ההמחאה למוכר , ובנוסף יינתן לעו"ד המייצג את המוכר יפויי כוח מטעם הרוכשים המאפשר לו למחוק את הערת האזהרה באם יהיה בכך צורך בהמשך בין היתר אם הקונה לא עומד בתשלומי החוזה.
  4. חשוב לדווח במועד ודיווח קפדני של העסקה לרשויות המתאימות מיסוי מקרקעין בטפסים המכונים מש"חים.
  5. יש לבדוק האם קימת משכנתא בטרם העסקה יש להמציא יתרה לסילוק משכנתא ביתרה זו תירשם היתרה של המשכנתא שנותרה למוכר וכך ידע הקונה כמה משכנתא נותרה לסילוק.
  6. בהתאם לרצון הצדדים ובדרך כלל , לאחר תשלום הראשון על המוכר במידה ויש לו משכנתא הרובצת על הדירה להמציא מכתב כוונות עדכני יש לשים לב שמכתב הכוונות תקף רק לימים ספורים.
  7. מומלץ להיות ספציפיים בכל הנוגע לציוד שנשאר בדירה על מנת להימנע ממחלוקות בשלב מאוחר יותר (האם המזגן נשאר בדירה, וכדומה).
  8. יש לקבוע סעיפים בחוזה אשר יחשבו כסעיפים יסודיים אשר הפרתם תגרור אחריה את פיצוי הכספי מוסכם ללא הוכחת נזק, אשר לרוב נקבע בשיעור של כ 10% מערך העסקה.
  9. חשוב להקפיד על עריכת פרוטוקול מסירה ביום מסירת החזקה על מנת שהרוכשים לא יוכלו לבוא במועד מאוחר יותר בטענות שונות על מצב הדירה והמוכר לא יבוא בטענות כי לא קיבל את מלוא התמורה.
  10. לקבוע בהסכם תנאי תשלום ברורים ומפורטים כגון: מועדי תשלום, הצמדות למדדים שונים וכדומה,.יש להקפיד על קיומו של מנגנון הקובע כי רק לאחר העברת התשלום האחרון תימסר החזקה בדירה בהתאמה ויעשה רישום של זכויות הרוכשים בטאבו/בחברה המשכנת תוך זמן סביר.


הערה: אין בעצות אלו זה להוות ייעוץ משפטי מומלץ ביותר לפנות לעו"ד טרם ביצוע עסקה במקרקעין.