עו"ד חני צרנובילסקי
משרד עורכי דין מתמחה בכל סוגי עסקאות המקרקעין

Hani Chernovilsky Lawyer 
specializes in all types of real estate transactions

עו"ד חני צרנובילסקי
משרד עורכי דין מתמחה בכל סוגי עסקאות המקרקעין

Hani Chernovilsky Lawyer 
specializes in all types of real estate transactions

גישור

עו"ד חני צרנובילסקי מגשרת בין צדדים בסכסוכים שונים.

הליך הגישור איך הוא מתנהל?

  1. פתיחה היכרות.
  2. הסכמה – הליך הגישור הוא הליך בהסכמה. התפקיד שלנו כמגשרים לנסות ולעזור הצדדים להגיע להסכמה. בנוגע לסכסוך.  הליך הוא הליך הגישור מתקיים כל עוד הצדדים מעוניינים בכך , ניתן להפסיק את הליך הגישור בכל שלב ומבלי שבית המשפט יידע מה היה בהליך או מי הספיק את ההליך. או שניתן להגיע להסכם פשרה שבית המשפט ייתן לו תוקף של פס"ד. אנחנו לא כפופים לדיני הראיות ולסעדים.
  3. סודיות ההליך-הליך הגישור הוא סודי וחסוי וחלה עליו סודיות מוחלטת, לא ניתן להשתמש בחומר שיוצג בגישור או הושמע ממי מהצדדים בבית המשפט.
  4. סוגי המפגשים-פגישה משותפת, פגישות פרטניות עם כל צד בנפרד עם המגשר בפגישה זו חלה חיסיון מוחלט והמגשר לא מעביר דבר ממה שנאמר לצד השני אלא אם כן הצדדים מבקשים להעביר מידע לצד השני, פגישה זו נועדה להבין מה צד רוצה באמת, מה הנזק שלו, ומה הסכום שלו ופגישת מגשרים קצרה (אם מדובר הגישור של שני מגשרים ).
  5. הקשבה ועקרון תם הלב– מאוד חשוב להקשיב למה שיש לשני לומר , שצד אחד מדבר השני לא מדבר , צריך להאזין אחד לשני בכבוד, בסבלנות ובתרבות דיבור, פה לא מחפשים מי צודק אלא מנסים לעזור ליישב את הסכסוך.
    מבקשים שהצדדים בהליך יפעלו בתם לב ובדרך מקובלת.
  6. דרכי סיום ההליך-אם ההליך לא יצלח תחזרו לבית המשפט.אם ההליך יצלח נגיע להסכם פשרה שיקבל תוקף של פס"ד.

    בגישור חשוב להדגיש שכל צד יראה את התמונה הכוללת וינסה גם לראות את הצד השני מנגד עיניו וינסה להבין את הצד השני גם חשוב בהליך הגישור שכל צד יקבל משהו מענה למכאוביו , על מנת לשים את הבעיה מאחוריו לסיים בהסכם פשרה , ולא לבזבז את זמנו שלו האישי היקר, בבית המשפט.