כנסים מקצועיים

כנס חד יומי - ועדת קניין ומקרקעים

השתתפות בפאנל בכנס אילת אפריל 2016 כותרת

כנס השנתי ה16 של לשכת עורכי הדין – אפריל 2016 – אילת

חני מופיעה בפאנל "מרוב תוכניות לא רואים את הדירה" – התוכניות המוצעות לפתרון משבר הדיור וסיכויי הצלחתם. 

חני משתתפת בפאנל
משתתפי הפאנל