עו"ד חני צרנובילסקי
משרד עורכי דין מתמחה בכל סוגי עסקאות המקרקעין

Hani Chernovilsky Lawyer 
specializes in all types of real estate transactions

עו"ד חני צרנובילסקי
משרד עורכי דין מתמחה בכל סוגי עסקאות המקרקעין

Hani Chernovilsky Lawyer 
specializes in all types of real estate transactions

10 טיפים לרכישת דירה

בבואכם לרכוש דירה, רכישה שהיא בין היקרות והמשמעותית ביותר בחייו של כל אדם חשוב מכל לבחון את מצב הדירה מבחינה משפטית.

  1. דבר ראשון יש לבדוק בדיקות מקדמיות בדיקת זכויות קנייניות במקרקעין בלשכת רישום המקרקעין, או במינהל או חברה משכנת. נכסים שהרישום הם במינהל ניתן לקבל מידע באמצעות יפוי כח מהבעלים ואז לבקש אישור זכויות ולברר איזה הסכם יש לו במינהל מאוד חשוב לקרוא את חוזה החכירה כי אם יש אחוזי בניה אז צריך לשלם דמי היתר, אם יש שעבודים או חובות, ונוציא גם דוח מרשם המשכונות כי יתכן וישנה משכנתא שלא רשומה במינהל אך רשומה ברשם המשכונות. בחברה משכנת מדובר בזכויות חוזיות ולכן יש להוציא דוח מרשם המשכונות. יש לבקש אישור זכויות מהחברה המשכנת נוהל העברת זכויות, לברר מראש דמי טיפול, בנוסף עליכם לברר מיהם מוכרי הדירה יש לשים לב כי הם לא בהכרח הם אלו שמנהלים את המו"מ, יש לבקש הצגת תעודות זהות אותן תוכלו להשוות לטופס רישום הזכויות או נסח הטאבו וכדומה.. על מנת לוודא שאכן מדובר בבעלי הדירה האמיתיים. ככל שמדובר בשלוח יש לדרוש לראות יפויי כח נוטריוני המתיר לו לבצע את המכירה.
  2. עליכם לבדוק האם קיימים על הנכס צוי הריסה, אופציה בניה , חריגות בנייה , עיקולים, התחייבויות לצדדים שלישיים אם יש שכירות למשל, עליכם לבדוק מתי היא צפויה להסתיים, ולוודא כי אין הדיירים מתגוררים בדירה מכח חוק הגנת הדייר, כך שהשכירות היא מוגנת, הפקעות או כל הערות למיניהן ולסוגיהן אשר בכוחן לסייג ו/או להפקיע את זכויות המוכרים ולמנוע מהם להעביר אותם לרוכשים.
  3. כמו כן חשוב בבית משותף להוציא תשריט ותקנון מרשם המקרקעין של הדירה לראות וכיצד היא נבנתה מה מספר החדרים בה ולראות את התקנון לוודא שהדירה שאתם רוכשים היא באמת זו שאתם רואים בתשריט ובתקנון.
  4.  עליכם לבדוק את מצב הדירה ומתקניה, ולהקפיד על עריכת פרוטוקול מסירה ביום מסירת החזקה.
  5.  לאחר חתימה על ההסכם יש להקפיד על העברת התשלום הראשון בגין הנכס וזאת רק לאחר שנרשמה הערת אזהרה לטובת הרוכשים ההמחאה תוחזק בנאמנות אצל ב"כ המוכר ולאחר רישום הערת האזהרה ההמחאה תימסר למוכר.
  6.  חשוב לדווח על העסקה במועד לשלטונות מיסוי מקרקעין לצורך תשלום מס הרכישה או קבלת הפטור למס שבח בהתאם למדרגות המס העדכניות ובהתאם להוראות החוק.
  7.  יש להקפיד כי התשלום האחרון בגין הנכס יינתן רק כנגד מסירת חזקה פיזית או משפטית בדירה.
  8.  מומלץ שירשמו תנאי תשלום ברורים ומפורטים , הצמדות ומדדים תשומות הבנייה או מדד המחירים לצרכן , ולצלם כל שיק או הוראת תשלום שניתנה לטובת המוכרים, ולוודא כי הם חותמים בפניכם במעמד קבלתו של כל תשלום. באם ישנו שוכר בדירה לוודא כי המוכר ידאג לפנותו במועד המסירה.
  9. חשוב להקפיד על קיומו של מנגנון נאמנות אשר יקבע כי עם מסירת החזקה בדירה וכנגד העברת התשלום האחרון יומצאו כל האישורים המתאימים לרישום הדירה בטאבו / בחברה המשכנת ואם לא יומצאו האישורים המתאימים, אזי יישאר כסף בנאמנות בידי העו"ד עד להמצאתם.
  10. יש לרשום מה נשאר בדירה ארון, מיטה , מזגן.


הערה: אין בעצות אלו זה להוות ייעוץ משפטי מומלץ ביותר לפנות לעו"ד טרם ביצוע עסקה במקרקעין.