עו"ד חני צרנובילסקי
משרד עורכי דין מתמחה בכל סוגי עסקאות המקרקעין

Hani Chernovilsky Lawyer 
specializes in all types of real estate transactions

עו"ד חני צרנובילסקי
משרד עורכי דין מתמחה בכל סוגי עסקאות המקרקעין

Hani Chernovilsky Lawyer 
specializes in all types of real estate transactions

תפקידים בלשכה

עו"ד חני צרנובליסקי נבחרה למילוי תפקידים בלשכת עורכי הדין בישראל לסייע לעבודת ועד מחוז תל אביב והמרכז פעול למען רווחתם של עורכי הדין של המחוז.

מינוי כחברה ב:

  • יו"ר (משותפת) ועדת קניין ומקרקעין מרכז מחוז מרכז
  • סגן יו"ר פורום קניין ומקרקעין של לשכת עורכי הדין בישראל
 
בעברה מונתה גם כ:
  • יו"ר תת ועדת מקרקעין מחוז תל אביב והמרכז לשכת עורכי הדין בישראל
  • סגן יו"ר ועדת קניין ומקרקעין של מחוז מרכז לשכת עורכי הדין בישראל
  • סג"ן יו"ר ועדת צער בעלי חיים מחוז תל אביב והמרכז לשכת עורכי הדין בישראל
  • חברת ועדת הפורום הפלילי הארצי של מחוז תל אביב והמרכז לשכת עורכי הדין בישראל
  • חברת ועדה בתי דין לנוער, נזקקות ורווחה של מחוז תל אביב והמרכז לשכת עורכי הדין בישראל