תפקידים בלשכה

עו"ד חני צ'רנובליסקי נבחרה למילוי תפקידים בלשכת עורכי הדין בישראל לסייע לעבודת ועד מחוז תל אביב והמרכז פעול למען רווחתם של עורכי הדין של המחוז.

מינוי כחברה ב:

  • יו"ר תת ועדת מקרקעין מחוז תל אביב והמרכז לשכת עורכי הדין בישראל
  • סגן יו"ר ועדת קניין ומקרקעין של מחוז מרכז לשכת עורכי הדין בישראל
  • סג"ן יו"ר ועדת צער בעלי חיים מחוז תל אביב והמרכז לשכת עורכי הדין בישראל
  • חברת ועדת הפורום הפלילי הארצי של מחוז תל אביב והמרכז לשכת עורכי הדין בישראל
  • חברת ועדה בתי דין לנוער, נזקקות ורווחה של מחוז תל אביב והמרכז לשכת עורכי הדין בישראל