עו"ד חני צרנובילסקי
משרד עורכי דין מתמחה בכל סוגי עסקאות המקרקעין

Hani Chernovilsky Lawyer 
specializes in all types of real estate transactions

עו"ד חני צרנובילסקי
משרד עורכי דין מתמחה בכל סוגי עסקאות המקרקעין

Hani Chernovilsky Lawyer 
specializes in all types of real estate transactions

תחום האזרחי תביעות כספיות ומכתבי דרישה

תביעה כספית הינה תביעה אשר מוגשת במסגרת המשפט האזרחי לבתי המשפט 

בטרם הגשת התביעה מומלץ לשלוח מכתב דרישה האומר שאם הנתבע/ החייב לא יסדיר את חובותיו לתובע תוך 7 ימים תוגש כנגדו תביעה.

העילות להגשת תביעה כספית יכולות להיות רבות, תביעות במקרקעין, תביעות לפינוי מושכר , תביעות  לשון הרע, תביעות להפרת חוזים, תביעות בגין חשבוניות שלא שולמו, תביעות על קבלת שירות ללא תשלום , דרך פיצויים בגין רשלנות או גרימת נזקים וכלה בתביעה בגין נזקים ללא ממוניים ועוד….

כאשר מוגש כנגד נתבע תביעה עליו להגיש כתב הגנה תוך הזמן המוגדר בחוק, ולאחר מכן עליו להגיש תצהירי גילוי מסמכים, שאלונים ותצהירי עדות ראשית .

נקבעת ישיבה מקדמית בתיק בשלב הזה התביעה יכולה להיסגר בפשרה או בגישור או אם לא התביעה ממשיכה לשלב ניהול ההוכחות בו מגיעים עדים ונחקרים התובע והנתבע.

בסיום ההליך מגישים סיכומים או בכתב או בעל פה ובית המשפט פוסק את פסק דינו.