מיסוי מקרקעין וייצוג מול רשויות המס

פתרונות המס ניתנים עבור הלקוחות בהתאם למקרה ובאופן מידתי תוך שמירה על מירב האינטרסים.

מיסוי אזרחי במקרקעין – – פטורים במיסוי מקרקעין, שוק הנדל"ן בישראל מאופיין במגוון רב של עסקאות: עסקת קומבינציה , או מכר מלא בתמורה או מכר ללא תמורה, עסקאות למכירת דירות מגורים, עסקאות למכירת זכויות בניה ,עסקאות פינוי ובינוי.

מיסוי פלילי- לעיתים יחיד או חברה לא מגיש דוחות במועד או לא מעביר ניכויים לרשויות המס , רשויות המס מגישות כתבי אישום כנגד הנישומים, עו"ד חני צרנובילסקי מייצגת נישומים אל מול רשויות המס ואף בהליך של בקשה להמרת כתבי האישום בקנס מנהלי.