עו"ד חני צרנובילסקי
משרד עורכי דין מתמחה בכל סוגי עסקאות המקרקעין

Hani Chernovilsky Lawyer 
specializes in all types of real estate transactions

עו"ד חני צרנובילסקי
משרד עורכי דין מתמחה בכל סוגי עסקאות המקרקעין

Hani Chernovilsky Lawyer 
specializes in all types of real estate transactions

מיסוי מקרקעין וייצוג מול רשויות המס

פתרונות המס ניתנים עבור הלקוחות בהתאם למקרה ובאופן מידתי תוך שמירה על מירב האינטרסים.

מיסוי אזרחי במקרקעין – – פטורים במיסוי מקרקעין, שוק הנדל"ן בישראל מאופיין במגוון רב של עסקאות: עסקת קומבינציה , או מכר מלא בתמורה או מכר ללא תמורה, עסקאות למכירת דירות מגורים, עסקאות למכירת זכויות בניה ,עסקאות פינוי ובינוי.

מיסוי פלילי- לעיתים יחיד או חברה לא מגיש דוחות במועד או לא מעביר ניכויים לרשויות המס , רשויות המס מגישות כתבי אישום כנגד הנישומים, עו"ד חני צרנובילסקי מייצגת נישומים אל מול רשויות המס ואף בהליך של בקשה להמרת כתבי האישום בקנס מנהלי.