עו"ד חני צרנובילסקי
משרד עורכי דין מתמחה בכל סוגי עסקאות המקרקעין

Hani Chernovilsky Lawyer 
specializes in all types of real estate transactions

עו"ד חני צרנובילסקי
משרד עורכי דין מתמחה בכל סוגי עסקאות המקרקעין

Hani Chernovilsky Lawyer 
specializes in all types of real estate transactions

הסכם ממון (לפני נישואין)

חוק יחסי ממון חל על זוגות שנישאו לאחר 1.1.74 והוא קובע שככל שלא נערך בין בני הזוג הסכם ממון כדין, הרי שעם פקיעת הנישואין עקב גירושין או מוות, זכאי כל אחד מבני הזוג למחצית שווים של כלל נכסי בני הזוג, למעט נכסים שהיו להם ערב הנישואין או שקיבלו במתנה או בירושה במהלך הנישואין ולמעט גמלה או פיצוי בגין נזק גוף. 

הסכם שנערך בטרם הנישואין מטרתו להסדיר את יחסי הרכוש של בני הזוג, לעת גירושין או מוות. הסכם הממון מכוון לזוגות שאינם מעוניינים בתחולת חוק יחסי ממון עליהם.

כאשר בני זוג מעוניינים לשנות את ההסדר שקובע החוק, ובכלל זה לקבוע כי נכסים מסוימים לא יחולקו יישארו בבעלותו הבלעדית של צד אחד, או לערוך חלוקה שאינה שווה, לנוכח קיומו של הבדל בהשקעות שכל אחד מבני הזוג השקיע וכיו"ב , הדרך היחידה הינה לערוך הסכם ממון.