עו"ד חני צרנובילסקי
משרד עורכי דין מתמחה בכל סוגי עסקאות המקרקעין

Hani Chernovilsky Lawyer 
specializes in all types of real estate transactions

עו"ד חני צרנובילסקי
משרד עורכי דין מתמחה בכל סוגי עסקאות המקרקעין

Hani Chernovilsky Lawyer 
specializes in all types of real estate transactions

דיני עבודה - כללי

תביעות עובד נגד מעביד, הגנת מעביד מפני תביעות עובד ושאר זכויות עבודה. 

עיקרי דיני עבודה עוסקים בזכויות של העובד במקום עבודתו, והם מאוגנים בחוקי מדינת ישראל, בהרחבות חוקתיות, בהסכמים קיבוציים, צווים ותקנות שונות. 
חוקי המגן של דיני עבודה קובעים את הזכויות הסוציאליות והתנאים המינימאליים להם העובד זכאי במסגרת עבודתו, החל משכר המינימום, שעות עבודה מוסדרות, ימי חופשה, ימי מחלה, דמי הבראה, גיל עבודה מינימלי, שימוע לפני פיטורין, פיצויי פיטורין, אפליה, חוקי מגנים על נשים הרות במקום עבודתן, הטרדה מינית, הרעת תנאי העבודה פנסיה , שעות נוספות ועוד. 

דיני עבודה הינם שורה של חוקים, תקנות והסדרים אשר מחייבים את המעסיקים , כמו כן, לעובדים, אין כל אפשרות לוותר על חוקים אלו, זכויות אלו של העובד, מתוקף דיני עבודה, מגינות על העובד במקום עבודתו, ומאפשרות לו ביטחון כלכלי ורווחה בריאותית.